کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی
 امروز : چهارشنبه 01 آذر ماه 1396
 
 

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

دبیر و قائم مقام کنفرانس
دکتر وحید قبادیان
دبیرعلمی
دکتر ایرج اعتصام
دبیرعلمی شهرسازی
دکتر الهام امینی
دبیر اجرایی
مهندس جعفر صراف زاده تبریز
رئیس پنل و دبیر داوران
دکتربابک قصیری
مدیر اداری
مهندس مرتضی زارعی
مدیران اجرایی
شورای علمی و داوری کنفرانس
شورای علمی و داوری کنفرانس