کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی
 امروز : چهارشنبه 01 آذر ماه 1396
 
 

صفحه اصلی > گالری عکس
.: گالری عکس

 پوستر دوره های  قبلی کنفرانس
:پوستر دوره اول

پوستر دوره دوم:

تصاویری از برگزاری دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبیتور بازدید از شهر مصدر به همراه تحلیل اساتید