کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی
 امروز : چهارشنبه 27 دي ماه 1396
 


 

صفحه اصلی > قبل از تماس بخوانید
.: قبل از تماس بخوانید

  مدت زمان داوری مقالات:
 
پس از آپلود نمودن اصل مقاله توسط پژوهشگران گرامی، مقالات به صورت اتوماتیک و تصادفی برای حداقل 5 داور ارسال میگردد. پس از اعمال نظر توسط داوران سامانه میانگین نمرات را محاسبه نموده و در یکی از سطح های "سخنرانی" و یا "پوستر" مقاله را پذیرش می نماید.
شایان به ذکر است که در صورت نرسیدن امتیازات داده شده توسط داوران به حد نصاب تعریف شده مقاله عدم پذیرش گردیده و در کنفرانس شرکت داده نخواهد شد. که در صورت اعتراض می توانید به ایمیل دبیرخانه (واقع در صفحه اصلی) مراتب اعتراض و تجدید داوری را ارسال فرمایید تا دلایل عدم پذیرش برایتان ارسال شود تا نسبت رفع آن اقدام نمایید.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
توضیحاتی در رابطه با سطح پذیرش مقالات: 
مقالات در این کنفرانس در دو سطح "سخنرانی" و "پوستر" مورد پذیرش قرار میگیرند. هر دو سطح پذیرفته شده در لوح مجموعه مقالات (این لوح در قالب  CDیا DVD است) درج گردیده و لوح مجموعه مقالات و پک همایش بعد از برگزاری از طریق پست برای نویسنده رابط ارسال میگردد.
مقالات پذیرفته شده در سطح سخنرانی بایستی مقالات خود را در قالب ارائه تعریف شده که از وب سایت کنفرانس قابل دانلود میباشد آماده نموده و در روز همایش در محل برگزاری شرکت داشته و مقاله خود را در حضور اساتید کنفرانس ارائه نمایند. (این روند اجباری نبوده و در صورت حضور گواهی ارائه مقاله (Oral Presentation) به فرد شرکت کننده اعطا می گردد.)
مقالات پذیرفته شده در سطح پوستر نیز بایستی مقالات خود را در قالب پوستر تعریف شده که از وب سایت کنفرانس قابل دانلود می باشد آماده نموده و فایل پوستر مقاله خود را از طریق ایمیل برای دبیرخانه ارسال نمایند. روز برگزاری کنفرانس در نمایشگاه جانبی مقالات پذیرفته شده در سطح پوستر به نمایش گذاشته خواهند شد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
اعتراض به سطح پذیرفته شده مقالات :
در صورتی که پژوهشگران به سطح پذیرش مقالات خود اعتراض داشته باشند این امر را میتوانند از طریق ایمیل با دبیرخانه کنفرانس در میان بگذارند تا مقالات آن ها جهت داوری مجدد ارسال گردد.
در صورتی هم که مقاله مورد بحث عدم پذیرش گرفته باشد نویسنده رابط میتواند دلایل عدم پذیرش و نقاط نقص مقاله خود را با ارسال ایمیلی به دبیرخانه درخواست نماید.
نحوه دریافت گواهی زودتر از موعد:
پژوهشگران گرامی که به مدارک پذیرش مقالات خود زودتر از برگزاری همایش نیاز دارند (جهت مصاحبه دکتری و یا ارائه به دانشگاه) پس از واریز هزینه مقالات خود و تکمیل ثبت نام میتوانند درخواست خود را از طریق ایمیل با دبیرخانه در میان بگذارند. متن ایمیل به شرح زیر باشد.
عنوان ایمیل: درخواست گواهی زودتر از موعد
متن : اینجانب ............................... نویسنده رابط مقاله "......................................" که با کد ............. در سطح...................... در کنفرانس مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است درخواست گواهی زودتر از موعد دارم.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
نحوه استفاده از تخفیف و کدهای تخفیف :
شورای سیاست گذاری کنفرانس در مناسبت های مختلف تخفیف هایی را جهت هزینه های مقالات و حضور در نظر میگیرد که این زمان ها از طریق خبر بر روی وب سایت کنفرانس و کانال تلگرام رسمی کنفرانس اطلاع رسانی می گردد. پس حتما در کانال تلگرام کنفرانس عضو شوید.
همچنین دانشگاه و موسسات حامی کنفرانس دارای کدهای تخفیف با درصد مشخصی می باشند که پژوهشگران گرامی از این کدهای تخفیف در روز هایی که تخفیف کلی (مناسبتی) در نظر گرفته شده است نمیتوانند استفاده نمایند. 
به عبارتی فقط از یک خدمات تخفیف می توان استفاده کرد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
واریز هزینه برای یکی از مقالات ارسالی:
پژوهشگرانی  که بیش از یک مقاله بر روی سامانه کاربری خود آپلود نموده اند ولی تمایل به پرداخت هزینه و ثبت  یک یا چندین مقاله در کنفرانس دارند بایستی پس از واریز هزینه طی یک ایمیل مراتب را به دبیرخانه اعلام نمایند. 
متن ایمیل به شرح زیر باشد:
عنوان ایمیل: واریز هزینه 
متن : اینجانب ............................... نویسنده رابط مقالات "......................................" و "......................................" و "......................................" که با کد ............. و کد .............  و کد .............  هزینه شرکت دادن دو مقاله با کد ............. و کد ............. را واریز نموده ام.
اطلاعات واریزی موردنیاز نیز ضمیمه یا ثبت گردد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 دریافت اصل مدارک کنفرانس:
پک کنفرانس شامل گواهی پذیرش مقالات و لوح مجموعه مقالات نهایتا 50 روز پس از برگزاری کنفرانس از طریق پست برای نویسنده رابط ارسال خواهد شد. گواهی های ارسالی به تعداد نویسندگان مقاله بوده و تمامی گواهی ها یکسان و دارای اعتبار یکسان می باشد و مجموعه مقالات در قالب یک CD یا یک DVD به ازای هر مقاله ارسال می گردد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
گواهی حضور در کنفرانس: 
گواهی حضور در کنفرانس به پژوهشگرانی که در روز برگزاری در محل کنفرانس حضور داشته باشند تعلق میگیرد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
چه زمانی بایستی هزینه مقالات واریز گردد؟
ثبت نام در سامانه کاربری، ارسال مقاله و داوری مقالات در این کنفرانس بدون هزینه انجام میگیرد و پژوهشگران گرامی پس از دریافت پذیرش نهایی مقالات خود میتوانند نسبت به واریز هزینه اقدام نمایند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ثبت اطلاعات کامل در سامانه:
تأکید می گردد برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکل در پست گواهی ها و مجموعه مقالات کنفرانس بعد از واریز هزینه مقاله خود نسبت به تکمیل آدرس پستی دقیق با ذکر پلاک + کد پستی محل سکونت اقدام فرمایید.